Net metering (Φωτοβολταϊκά)

 

Net metering φωτοβολταϊκά

Net Metering ή ενεργειακός συμψηφισμός, είναι ο συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού και ο οποίος διενεργείται σε ετήσια βάση (ΦΕΚ 3583/2014).

Το φωτοβολταϊκό (Φ/Β) σύστημα για το Net Metering, αποτελείται από τα φωτοβολταϊκά, τον μετατροπέα (inverter), τις σταθερές βάσεις στήριξης, τον ηλεκτρολογικό πίνακα της εγκατάστασης και δύο μετρητές ενέργειας, έναν για την παραγόμενη ενέργεια και έναν για την καταναλισκόμενη. Βάσει των ενδείξεων των μετρητών γίνεται ο ενεργειακός συμψηφισμός στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς, με συνολική ενεργειακή εκκαθάριση σε κάθε ολοκληρωμένο έτος. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στους αυτοπαραγωγούς να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων στον λογαριασμό του ρεύματος.

Ως αυτοπαραγωγός ορίζεται, στο άρθρο 2 του Νόμου 3468/2006, ο παραγωγός που παράγει ηλεκτρική ενέργεια από μονάδες Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., κυρίως για δική του χρήση και διοχετεύει τυχόν πλεόνασµα της ενέργειας αυτής στο Σύστηµα ή στο ∆ίκτυο.

Την 31 Δεκεμβρίου 2014, εκδόθηκε το ΦΕΚ 3583/2014, για εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας (Net Metering). Δείτε τον νόμο εδώ: ΦΕΚ 3583/2014Βασικά σημεία αυτού του νόμου:

 • Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται μέχρι 20 kWp, ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης , εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ορίου των 20 kWp. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός Φ/Β συστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 kWp
 • Στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς των συστημάτων που εγκαθίστανται μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10kWp., και ειδικά για την Κρήτη μέχρι 20 kWp., ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη των 10kWp ή των 20 kWp. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός Φ/Β συστήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50kWp για την Κρήτη και τα 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
 • Οι εγκαταστάσεις αφορούν σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο.
 • Δικαίωμα ένταξης έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το Φ/Β σύστημα είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
 • Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται αποκλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στις διατάξεις της παρούσας είναι η πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή (πχ. ΔΕΗ) ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Ενεργειακός Συμψηφισμός

 • Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδει ο Προμηθευτής ενέργειας (πχ. Δ.Ε.Η.). Με την έκδοση του 12ου, 6ου, ή 3ου εκκαθαριστικού λογαριασμού, μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος, για καταναλωτές μηνιαίου, διμηνιαίου ή τετραμηνιαίου κύκλου καταμέτρησης αντιστοίχως, και κατ’ έτος στη συνέχεια, διενεργείται η τελική εκκαθάριση του έτους (ετήσιο ισοζύγιο εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέργειας), οπότε και τυχόν πλεόνασμα παραγόμενης ενέργειας από τον ετήσιο συμψηφισμό δεν πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό και δεν υφίσταται υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την ενέργεια αυτή.
 • Σε περίπτωση που το τιμολόγιο κατανάλωσης του αυτοπαραγωγού έχει κλιμακούμενη χρέωση, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο που να προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις για τον αυτοπαραγωγό.
 • Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό επί της συνολικής πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης. Οι υπόλοιπες ρυθμιζόμενες μονοπωλιακές χρεώσεις υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης βάσει της πραγματικά απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας.

 

Σύμβαση Συμψηφισμού

 • Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού (Σύμβαση Συμψηφισμού), συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του Προμηθευτή (πχ. ΔΕΗ), για είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του Φ/Β συστήματος. Για την σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση Σύνδεσης για το φωτοβολταϊκό σύστημα με τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή ή ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών.
 • Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης στον χώρο όπου το σύστημα εγκαθίσταται, στο όνομα του αυτοπαραγωγού.
 • Σε περίπτωση μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του χώρου όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το Φ/Β σύστημα, ο νέος κύριος του χώρου υπεισέρχεται αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμψηφισμού.

Δείτε αντίγραφο της σύμβασης συμψηφισμού στην 5η σελίδα του νόμου: ΦΕΚ 3583/2014.

 

Εγκατάσταση

 • Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ που περιλαμβάνει τα στοιχεία του αυτοπαραγωγού, της εγκατάστασης, του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και της κυριότητας του χώρου.
 • Μετά την υποβολή της αίτησης, ο ΔΕΔΔΗΕ, εξετάζει το αίτημα και προβαίνει εντός ενός (1) μηνός σε διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των έργων σύνδεσης.
 • Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπογράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαραγωγού και του ΔΕΔΔΗΕ και καταβάλλεται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.
 • Έπειτα υποβάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού προς τον Προμηθευτή (πχ. ΔΕΗ).
 • Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς τον ΔΕΔΔΗΕ, μαζί με αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού , Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας για τη συνολική εγκατάσταση και Υπεύθυνη Δήλωση αυτοπαραγωγού για μη τροποποίηση των ρυθμίσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή για μελέτη – εγκατάσταση, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Δωρεάν ενημέρωση από τους Μηχανικούς του Eco Engineer!

Εγγραφείτε για να μείνετε ενημερωμένοι σε όλα τα θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος απο εξειδικευμένους και έμπειρους Μηχανικούς.

Είσαι Μηχανικός;
Ασχολείσαι με ενεργειακές και περιβαλλοντικές μελέτες και εγκαταστάσεις;

Εάν είσαι Μηχανικός στον κλάδο της ενέργειας, τότε αυτή είναι η κατάλληλη ιστοσελίδα για εσένα. Κάνε δωρεάν καταχώρηση στον κατάλογο Μηχανικών και βελτίωσε την online προώθηση του επαγγέλματος σου!

Πάτησε ΝΑΙ και δες τους 7 βασικούς λόγους για να γραφτείς στο Eco Engineer σήμερα ΔΩΡΕΑΝ!